آموآموزش ذخیره سازی جفت کلید- با استفاده از preference API در اندرویدزش ذخیره سازی جفت کلید- با استفاده از preference API در اندروید

ارسال شده توسط administrator
14. مه 2015 00:42
  ·         تست و اجرا برنامه برنامه را راه اندازی کرده و درایه ی Settings را از action bar انتخاب کنید . اکنون باید بتوانید یک URL در این قسمت وارد کنید . حال در صورت زدن دکمه ی بازگشت و دکمه ی تجدید, مقدار url preference باید در activity مربوطه مورد ... [بیشتر]

تگ ها:

دسته بندی ها: